tuanna0703
Khi người lớn mang thế giới quan áp vào tư duy của một đứa trẻ và đòi hỏi các nhà Sư Phạm phải làm theo mong muốn của họ thì nó cũng giống như đẽo cày giữa đường. Mỗi người giỏi 1 chuyên môn nếu có tranh biện thì hay để những người trong ngành giải quyết - 98 ngày trước
1200 người quan tâm
8165 bình luận
7339 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa betiletuanna0703

betile 15 ngày trước
Đơn vị cung cấp gạch ốp lát, gạch nhập khẩu
https://betile.vn/
Cùng giúp đỡ nhau nhé
Website liên kết