tuanna0703
Khi người lớn mang thế giới quan áp vào tư duy của một đứa trẻ và đòi hỏi các nhà Sư Phạm phải làm theo mong muốn của họ thì nó cũng giống như đẽo cày giữa đường. Mỗi người giỏi 1 chuyên môn nếu có tranh biện thì hay để những người trong ngành giải quyết - 107 ngày trước
1204 người quan tâm
8212 bình luận
7386 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa gamehotnettuanna0703

gamehotnet 89 ngày trước
mk đã click cho mình xin 1 click vào web
https://gamehot.net/ nhé
Website liên kết