tuanna0703
Khi người lớn mang thế giới quan áp vào tư duy của một đứa trẻ và đòi hỏi các nhà Sư Phạm phải làm theo mong muốn của họ thì nó cũng giống như đẽo cày giữa đường. Mỗi người giỏi 1 chuyên môn nếu có tranh biện thì hay để những người trong ngành giải quyết - 102 ngày trước
1202 người quan tâm
8199 bình luận
7368 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa luongthanhxuantuanna0703

luongthanhxuan 134 ngày trước
giúp mình 1 click vào web Nước hoa 95 nhé:
https://nuochoa95.com/
Website liên kết