tuanna0703
Khi người lớn mang thế giới quan áp vào tư duy của một đứa trẻ và đòi hỏi các nhà Sư Phạm phải làm theo mong muốn của họ thì nó cũng giống như đẽo cày giữa đường. Mỗi người giỏi 1 chuyên môn nếu có tranh biện thì hay để những người trong ngành giải quyết - 97 ngày trước
1200 người quan tâm
8161 bình luận
7331 tin đã gửi

Quan tâm tuanna0703 (1200 người)

mrAlo

mrAlo

Tham gia ngày: 19.01.2009
LocAnSafety

LocAnSafety

Tham gia ngày: 22.08.2015
giotimem

giotimem

Tham gia ngày: 08.07.2011
tuvanduhoc123

tuvanduhoc123

Tham gia ngày: 21.01.2015
rolleiwang

rolleiwang

Tham gia ngày: 27.09.2018
kokomi

kokomi

Tham gia ngày: 10.01.2020
subtitleslan

subtitleslan

Tham gia ngày: 07.08.2019
jun8899

jun8899

Tham gia ngày: 03.12.2018
corona_virus

corona_virus

Tham gia ngày: 04.04.2020
hian_decoration

hian_decoration

Tham gia ngày: 04.11.2019
Nobelerawatch

Nobelerawatch

Tham gia ngày: 20.06.2017
ongdoSon

ongdoSon

Tham gia ngày: 04.09.2015
0932297300

0932297300

Tham gia ngày: 28.07.2015
0971622989

0971622989

Tham gia ngày: 11.09.2015
GTCtelecom

GTCtelecom

Tham gia ngày: 09.10.2017
NAD

NAD

Tham gia ngày: 14.03.2010
« 1 ...40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ...75  »
Website liên kết