trung__123
Kết Nạp Đảng ở Điện Biên Phủ (1963) - Nguyễn Sáng nằm trong bộ 7 bức tranh trong bộ Bảo vật quốc gia Việt Nam. Xem thêm Facts #14 - 7 Bức Tranh Bảo Vật Quốc Gia Việt Nam https://tinyurl.com/yh3ru924 - 17 giờ trước
282 người quan tâm
1854 bình luận
488 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết