thinker
Join group Icetea VN. Cái post lúc chiều là nhầm. - 74 ngày trước
776 người quan tâm
6373 bình luận
1875 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa Theantthinker

Theant 1 năm trước
Bác ơi, nhờ bác cắt nghĩa giúp em mấy câu này với:
GIÁP NGỌ SINH THÁNG DẦN LÀ ĐẮC LỆNH , CÓ TỈ KIẾP LỘ RÕ TRỢ THÂN , TÀI TINH ĐẮC LỆNH THẤU LỘ Ở NĂM , DỤNG THẦN NÊN CHỌN LÀ THỔ
Website liên kết