thinker
Linkhay code 1 smart contract engine đơn giản để phục vụ việc cá cược bằng token đê @batsatla - 100 ngày trước
740 người quan tâm
5667 bình luận
1196 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa Theantthinker

Theant 1 năm trước
Bác ơi, nhờ bác cắt nghĩa giúp em mấy câu này với:
GIÁP NGỌ SINH THÁNG DẦN LÀ ĐẮC LỆNH , CÓ TỈ KIẾP LỘ RÕ TRỢ THÂN , TÀI TINH ĐẮC LỆNH THẤU LỘ Ở NĂM , DỤNG THẦN NÊN CHỌN LÀ THỔ
Website liên kết