thinker
Mới tạo kênh mới để giải ngố blockchain cho anh em linkgay - 25 ngày trước
687 người quan tâm
5298 bình luận
1054 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa Theantthinker

Theant 320 ngày trước
Bác ơi, nhờ bác cắt nghĩa giúp em mấy câu này với:
GIÁP NGỌ SINH THÁNG DẦN LÀ ĐẮC LỆNH , CÓ TỈ KIẾP LỘ RÕ TRỢ THÂN , TÀI TINH ĐẮC LỆNH THẤU LỘ Ở NĂM , DỤNG THẦN NÊN CHỌN LÀ THỔ
Website liên kết