taicv
Vụ facebook tự động thêm parameter fbclid vào link các website khi link đó được click từ facebook, thấy Facebook ngày càng tọc mạch quá thể quá đáng, tracking nhất cử nhất động của từng user cả bên ngoài facebook bằng cách thức thô thiển nhất.

Tiếc
- 4 ngày trước
25 người quan tâm
265 bình luận
6 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết