sauxanhh
“So long as you enjoy it, do it mindfully and well, and have an honest purpose behind it, life won’t fail you” - Satya Nadella - 6 ngày trước
666 người quan tâm
608 bình luận
132 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết