sauxanhh
“It’s a lot easier to be angry at someone than it is to tell them you’re hurt.” (Tom Gates) - 8 ngày trước
670 người quan tâm
608 bình luận
133 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết