ntvim88
Lỗi notification.
Bản desktop, cứ bấm xem hết noti, rồi vào thì sẽ bị hiện noti cũ từ 30 ngày trước lên.
- 5 ngày trước
2138 người quan tâm
4149 bình luận
3895 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa Kenshinkulntvim88

Kenshinkul 315 ngày trước
chào bác, bác online ko, em hỏi chút về app Lala bên bác với
Website liên kết