ntvim88
Lỗi notification.
Bản desktop, cứ bấm xem hết noti, rồi vào thì sẽ bị hiện noti cũ từ 30 ngày trước lên.
- 5 ngày trước
2138 người quan tâm
4149 bình luận
3895 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết