misuki
Nhiều khi khái niệm người tốt nó mất dần đi, nhưng khi đi xe máy mình gặp nhiều người tốt thật ấy. Chả là mình đi xe hay ngã lắm, mấy lần quên không gạt chân chống lên đi được một đoạn là lăn quay ra. Cho nên khi ra ngoài đường thấy ai mà quên không gạt c - 8 năm trước
18 người quan tâm
9 bình luận
10 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết