luxevent
Tích hợp nhiều tính năng hữu ích, Easy Edu version 6.0 có khả năng xây dựng không gian làm việc chung, quy chuẩn workflow trong doanh nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách, KPI cho nhân sự… Phần mềm hứa hẹn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 80% thời gian qu - 2 năm trước
14 người quan tâm
1 bình luận
213 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết