kissme
Hết năm ! - 1 năm trước
261 người quan tâm
6002 bình luận
7 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa Bongbambeekissme

Bongbambee 3 năm trước
@kissme

Mình dùng ipad nên bấm nhầm đấy. Theo mình biết thì mình thành thật khuyên bạn xoá câu này và sám hối - vì chính bản thân bạn thôi. Mình cho là câu này không tốt tí nào khi nhắc đến Đức Quan Thế Âm Bồ tát

Tội cực lớn là phỉ báng một vị Bồ tát - nếu bạn tin .
Website liên kết