Trở lên trên
kekin
Không lật đổ thầy Tân, nhưng nếu thầy Tân bị lật đổ bởi @linhdoha ,thì kách mệnh ngay sau kách mệnh chắc chắn sẽ nổ ra, bằng bất cứ giá nào.

Đây không phải là một lời tuyên bố. Đây là một lời thề.
- 10 giờtrước
864 người quan tâm
6424 bình luận
6157 tin đã gửi

Hoạt động gần đây