ib7ue
Vừa tình cờ vào 1 trang web còn giữ style từ thời "ở chuồng" làm quen Internet: dùng toàn table, background image hoa hòe hoa sói, nhạc nền midi, hyperlink xanh lè ... Ôi, ngày xưa! - 9 năm trước
470 người quan tâm
56 bình luận
49 tin đã gửi

Quan tâm ib7ue (470 người)

shochu

shochu

Tham gia ngày: 12.09.2009
Hieptl

Hieptl

Tham gia ngày: 13.09.2009
vdungday

vdungday

Tham gia ngày: 21.09.2009
binhchon

binhchon

Tham gia ngày: 22.09.2009
sake

sake

Tham gia ngày: 23.09.2009
phutue

phutue

Tham gia ngày: 29.09.2009
cuongphongus

cuongphongus

Tham gia ngày: 01.10.2009
thejoker

thejoker

Tham gia ngày: 02.10.2009
chimsebeo

chimsebeo

Tham gia ngày: 04.10.2009
duyhung062183

duyhung062183

Tham gia ngày: 08.10.2009
phimhay33

phimhay33

Tham gia ngày: 11.10.2009
digidigi

digidigi

Tham gia ngày: 26.10.2009
p3k00k

p3k00k

Tham gia ngày: 29.10.2009
Ming

Ming

Tham gia ngày: 31.10.2009
cjb4

cjb4

Tham gia ngày: 01.11.2009
nguyentoan

nguyentoan

Tham gia ngày: 02.11.2009
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...30  »
Website liên kết