haithanhhcmpt
“Mây đen tiếp tục kéo về trên kinh tế toàn cầu với tăng trưởng kinh tế và lưu lượng thương mại thấp hơn dự kiến cho năm 2019. Tuy nhiên, mặt trời vẫn tỏa nắng ở nền kinh tế Việt Nam với dự báo tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 2019 - chỉ thấp hơn 0,3 điểm - 193 ngày trước
1471 người quan tâm
136 bình luận
83 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa Jingjinghaithanhhcmpt

Jingjing 5 năm trước
Ơ tớ quen cậu lúc nào và ở đâu ấy nhỉ :))
haithanhhcmpt 5 năm trước
ép diu
Website liên kết