Firefly
Éo hiểu sao Linkhay App khi bấm vào đọc tin và bấm một tin vd trên tuổi trẻ và bấm một tin liên quan trên tuổi trẻ luôn sẽ phải bấm back mấy lần để trở về trang Home của linkhay.

Xem chục bài trên tuoitre thì bấm back chục lần.

App ngu vãi c**
- 29 ngày trước
132 người quan tâm
1214 bình luận
1039 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết