dangquang1020
Suốt ngày mấy bố ở trển bô bô cái mồm nào là công nghiệp 4.0 blabla
Hôm nay ngồi viết cái đơn đăng ký tạm trú sml, đinh công mạnh có cái tạm trú mà lôi hết cả gia phả nhà người ta ra, lại còn khai báo từ năm 14 tuổi đến giờ làm gì.
CĐM các anh có khi còn rõ hơn cả em ấy chứ, biết em ăn ị ở cái chỗ nào luôn ấy chứ, hỏi hỏi làm clg.
4.0 cái đầu bu >.<
- 108 ngày trước
70 người quan tâm
1590 bình luận
4 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết