Buon_cuoi_that
If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. (joseph goebbels) - 146 ngày trước
1434 người quan tâm
868 bình luận
29 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết