bunny911
Cứ gửi những link tích cực thì y như rằng sẽ có những comment tiêu cực bới ra 1 điểm j đấy không vừa ý. Tại sao không nhìn tổng thể vào điểm sáng thôi mà nhất định cứ phải bới ra bằng được mới thấy yên tâm ngồi trước máy tính ah? - 6 năm trước
406 người quan tâm
473 bình luận
1370 tin đã gửi

bunny911 quan tâm (425 người)

Baltimo

Tham gia ngày: 08.03.2011

motbit

Tham gia ngày: 24.11.2010

Narutess

Tham gia ngày: 16.01.2011

leicas

Tham gia ngày: 05.02.2011

mosaic

Tham gia ngày: 07.02.2011

setzer

Tham gia ngày: 15.02.2011

Sir_Duke

Tham gia ngày: 15.02.2011

Congamaimo

Tham gia ngày: 21.02.2011

With0utYou

Tham gia ngày: 23.02.2011

Hungnguyen1402

Tham gia ngày: 02.03.2011

dike

Tham gia ngày: 08.03.2011

tetthi

Tham gia ngày: 17.03.2011

ZxN

Tham gia ngày: 10.04.2011

heli2412

Tham gia ngày: 14.04.2011

TuyPhong

Tham gia ngày: 20.04.2011

Nhat_Minh_Dang

Tham gia ngày: 21.04.2011
« 1 ...3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...27  »
Website liên kết