Wasamala
em đang cần 1 ông PHP developer (Lavarel) 26-30 tuổi, trẻ, trâu . Do là ông code đầu tiên của công ty nên em cũng chả biết yêu cầu hay JD như nào nhưng có mấy ý sau:

- Connect, giúp các team phục vụ, bếp tiếp cận với công nghệ. 
- Xây các module tính năn
- 161 ngày trước
671 người quan tâm
2883 bình luận
3254 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa growupworkWasamala

growupwork 157 ngày trước
Xem têm tại đây: http://bit.ly/hatena33
growupwork 87 ngày trước
Sửa thông tin prifile mình chỗ nào nhỉ anh oi?
Website liên kết