VTV

VTV

Tổng cục thuế vừa áp kpi khá gắt xuống các chi cục thuế về hạng mục thuế thu nhập cá nhân, danh sách người nộp thuế cần giải trình khoản thu nhập qua tài khoản ngân hàng đang được gửi xuống các doanh nghiệp, dự kiến sẽ gửi thông báo tới NNT trong tháng 7 này, từ tháng 8 sẽ xử lý dần từng trường hợp, các bác chuẩn bị dần là vừa nhé, đặc biệt là các bác làm freelancer - 11 ngày trước
621 người quan tâm
5093 bình luận
357 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết