Tocluc
"Một nền văn minh tiên phong cần những cá nhân có thiên hướng độc lập, xông xáo và cứng cỏi. Nhưng ngược lại nền văn minh công nghiệp thành thị cần những người hoà động và hợp tác để làm việc nhóm." - 4 năm trước
374 người quan tâm
672 bình luận
222 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa linhdohaTocluc

linhdoha 2 năm trước
Linkhay có một group trên telegram quy tụ toàn mấy ông công nghệ, ông muốn join vào không ?
Website liên kết