Tocluc
"Một nền văn minh tiên phong cần những cá nhân có thiên hướng độc lập, xông xáo và cứng cỏi. Nhưng ngược lại nền văn minh công nghiệp thành thị cần những người hoà động và hợp tác để làm việc nhóm." - 3 năm trước
361 người quan tâm
668 bình luận
203 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa VIETCOMTocluc

VIETCOM 1 năm trước
Add-on cổng thanh toán Ngân Lượng cho Give plugin wordpress
Website liên kết