Tocluc
"Một nền văn minh tiên phong cần những cá nhân có thiên hướng độc lập, xông xáo và cứng cỏi. Nhưng ngược lại nền văn minh công nghiệp thành thị cần những người hoà động và hợp tác để làm việc nhóm." - 4 năm trước
374 người quan tâm
672 bình luận
222 tin đã gửi

Tocluc quan tâm (855 người)

lazycat87st

Tham gia ngày: 03.03.2012

Tuyen_enters

Tham gia ngày: 08.05.2012

Doan_hieu

Tham gia ngày: 03.04.2015

ruouvatho

Tham gia ngày: 06.12.2012

scfs_vn

Tham gia ngày: 18.11.2014

reznov

Tham gia ngày: 09.02.2010

akill4u

Tham gia ngày: 04.08.2009

demen

Tham gia ngày: 05.07.2008

tson_96

Tham gia ngày: 11.07.2012

Tmhung

Tham gia ngày: 20.05.2009

KaZaT

Tham gia ngày: 24.08.2010

luuanh

Tham gia ngày: 12.11.2014

tuandinhs

Tham gia ngày: 11.05.2009

linhweb

Tham gia ngày: 19.07.2011

Nhanai

Tham gia ngày: 25.01.2013

Mr_Casanova

Tham gia ngày: 14.04.2010
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...54  »
Website liên kết