RBD

RBD

From PM Nguyễn Tấn Dũng: Kính thưa Giáo sư Ngô Bảo Châu,... cảm ơn các bạn Pháp :x! - 10 năm trước
2323 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa trinhthuhienRBD

trinhthuhien 8 năm trước
From PM Nguyễn Tấn Dũng: Kính thưa Giáo sư Ngô Bảo Châu,... cảm ơn các bạn Pháp :x

e chửa hiểu gì. nghe ghê ghê nhưng cứ quan tâm đã
trinhthuhien 8 năm trước
From PM Nguyễn Tấn Dũng: Kính thưa Giáo sư Ngô Bảo Châu,... cảm ơn các bạn Pháp :x

e chửa hiểu gì. nghe ghê ghê nhưng cứ quan tâm đã
Website liên kết