Mide010
Ai ném đá j thì ném chứ mình thông cảm cái cách gà mẹ xòe cánh của bác í. Chỉ có điều ko thích hiện tượng một số người Việt thông thạo đủ thứ tiếng nhưng lại lơ lớ với chính .. tiếng Việt.http://tinyurl.com/yddxpe2g - 8 năm trước
241 người quan tâm
2 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa trinhthuhienMide010

trinhthuhien 8 năm trước
hix. cái 1 thì cố đc chứ cái 2 thì khó quá. Thank anyway
Mide010 8 năm trước
nhìn link có vẻ liên xô hóa nhở kk
Website liên kết