Mide010
Ai ném đá j thì ném chứ mình thông cảm cái cách gà mẹ xòe cánh của bác í. Chỉ có điều ko thích hiện tượng một số người Việt thông thạo đủ thứ tiếng nhưng lại lơ lớ với chính .. tiếng Việt.http://tinyurl.com/yddxpe2g - 8 năm trước
241 người quan tâm
2 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa Summoner131Mide010

Mide010 8 năm trước
Okie, quan tâm vì cái thơ phú của bác. còn sự thể thế nào từ từ chém gió sau :))
Summoner131 8 năm trước
Cám ơn bác, thơ phú cao hứng thôi chứ nó là chuyện xưa cũ rồi :D
Website liên kết