Kaffa
Người đi, ừ nhỉ người đi thực! / Mẹ, thà coi như chiếc lá bay / Chị, thà coi như là hạt bụi/ Em, thà coi như hơi rượu say.. - 9 năm trước
34 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Quan tâm Kaffa (34 người)

TaiTran

TaiTran

Tham gia ngày: 15.05.2008
Slusho

Slusho

Tham gia ngày: 24.09.2008
Lemd

Lemd

Tham gia ngày: 31.05.2009
kingland

kingland

Tham gia ngày: 26.10.2009
goldscors

goldscors

Tham gia ngày: 01.11.2009
jane_nhung

jane_nhung

Tham gia ngày: 11.11.2009
mook

mook

Tham gia ngày: 23.02.2010
shiva

shiva

Tham gia ngày: 27.05.2010
bach_khoa

bach_khoa

Tham gia ngày: 29.06.2010
marketing02

marketing02

Tham gia ngày: 03.07.2010
AlovoNet

AlovoNet

Tham gia ngày: 26.07.2010
shimon

shimon

Tham gia ngày: 15.08.2010
vouchervn01

vouchervn01

Tham gia ngày: 05.09.2010
hongnguachien

hongnguachien

Tham gia ngày: 13.12.2010
tieungoblog

tieungoblog

Tham gia ngày: 14.12.2010
« 1 2 3  »
Website liên kết