Caocongkien_360
OBAMA CHỌC TẬP CẬN BÌNH

Tập ơi! Đừng có vội mừng
Với tràng đại bác đùng đùng nổ vang
Cái lần chú mới vừa sang
Bao người phỉ nhổ, ai màng chú thăm?

Người ta nét mặt hằm hằm
Mắt vần tia máu, muốn băm chú liền
Chẳng qua dân họ tính hiền
Nếu không chú đã “t
- 4 năm trước
0 người quan tâm
1 bình luận
34 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết