Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "FPT telecom cảnh báo khách hàng với tem giả trên thiết bị link kiện máy tính" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản