Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định bổ nhiệm 3 cán bộ" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản