Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "Tổng thống Trump sa thải Ngoại trưởng Tillerson, thay bằng Giám đốc CIA" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản