Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "LG giới thiệu TV OLED lớn và mỏng nhất thế giới" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản