Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "DELL G7 – LAPTOP GAMING CORE I9 ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM!" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản