Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "Phó Thủ tướng: "Chúng ta thường khen nhau, nhưng phải thấy rằng vẫn còn yếu kém"" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản