Bạn phải đăng nhập để chia sẻ tin "Nhiều bộ vẫn 'thừa' thứ trưởng" lên LinkHay.com.
Dùng MingID để đăng nhập Linkhay
*Email
*Mật khẩu
Ghi nhớ
Bạn chưa có tài khoản MingID? Tạo tài khoản