Loan tin

Quốc Minh E.C.M-Nhà cung cấp giải pháp & thiết bị xử lý nước

11 năm trước · Bình luận

http://xulynuoc.com là website chuyên cung cấp những kỹ thuật và ứng dụng mới trong công nghệ xử lý nước và môi trường. Các lĩnh vực hoạt động :

- Thiết kế - cung cấp – lắp đặt các hệ thống xử lý nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất với nhiều công suất và chủng loại.