Loan tin

Kiến thức về nam châm vĩnh cửu từ A đến Z

6 năm trước · Bình luận

Một nam châm vĩnh cửu là một đối tượng được làm từ một loại vật liệu là từ hóa và tạo ra từ trường liên tục riêng của mình. Một ví dụ hàng ngày là một nam châm tủ lạnh sử dụng để giữ các ghi chú trên một cánh cửa tủ lạnh. Vật liệu có thể được từ hóa, mà còn là những người đang thu hút...