Loan tin

Bài điều tra của New York Times về bóc lột lao động liên quan đến Apple

10 năm trước · Bình luận

Giá thành con người để làm ra iPad (I)
Apple đang gặp thảm họa quan hệ công chúng (PR) khi một loạt
bài báo chỉ trích các nhà máy trong chuỗi cung cấp của hãng bóc lột
công nhân thậm tệ. Trong đó, bài điều tra dài đăng trên báo Mỹ New York
Times như một đòn giáng mạnh...