Loan tin

9 “đặc sản” bảo vệ sức khoẻ ngày đông!

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1963:9-dac-san-bao-ve-suc-khoe-ngay-dong&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Những “hạt ngọc” cho sức khỏe trên bàn ăn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1959:nhung-hat-ngoc-tot-cho-suc-khoe-tren-ban-an&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Những mẹo chống buồn nôn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1962:nhung-meo-chong-buon-non&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Chữa ho bằng hoa bí đỏ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1961:chua-ho-bang-hoa-bi-do&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Dinh dưỡng ngày Tết

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1960:dinh-duong-ngay-tet&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Tuỳ tiện dùng thuốc nam: Luôn xảy ra tai biến

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=191:tuy-tien-dung-thuc-nam-luon-xay-ra-tai-bien&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Đắp lá chữa gãy xương, nhiều người "khóc dở"

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=180:dap-la-chua-gay-xuong-nhieu-nguoi-khoc-do&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Chữa lang ben bằng... chuối

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1957:chua-lang-ben-bang-chuoi&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Tác dụng gây ngạc nhiên của gia vị

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1958:tac-dung-gay-ngac-nhien-cua-gia-vi&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Tránh thai bằng... thực phẩm

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1956:tranh-thai-bang-thuc-pham&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Nên ăn mứt tết để chữa nhiều bệnh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1955:nen-an-mut-tet-de-chua-nhieu-benh&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Kỷ tử nhuận phế, ích tinh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:ky-tu-nhuan-phe-ich-tinh&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

THỦY LỤC NHỊ TIÊN ĐƠN (Chứng trị chuẩn thằng)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1934:thuy-luc-nhi-tieu-don&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

PHONG TỦY ĐƠN (Y tông kim giám)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1933:phong-tuy-don&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

cố tinh hoàn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1932:co-tinh-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

MẪU LỆ TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1931:duong-quy-luc-hoang-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

MẪU LỆ TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1930:mau-le-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NGỌC BÌNH PHONG TÁN (Thế y đắc hiệu phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1929:ngoc-binh-phong-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TƯ BỔ TRĨ DƯƠNG PHƯƠNG (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1928:tu-bo-tri-duong-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

HẬU THIÊN BÁT VỊ PHƯƠNG (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1927:hau-thien-bat-vi-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

HỮU QUY HOÀN (Cảnh Nhạc toàn thư)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:huu-quy-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THẬN KHÍ HOÀN (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1925:than-khi-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TIỂU KẾ ẨM TỬ (Tế sinh phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1838:tieu-ke-am-tu&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TỨ QUÂN TỬ THANG (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1839:tu-quan-tu-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CỐM BỔ TỲ (Khoa Nhi Viện Đông y Hà Nội)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1841:com-bo-ty&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

Trà dược ngừa viêm khớp

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:tra-duoc-ngua-viem-khop&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Vị thuốc quý khi trời giá rét

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1923:vi-thuoc-quy-khi-troi-gia-ret&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Cách bổ sung sắt cho cơ thể

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1924:cach-bo-sung-sat-cho-co-the&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Bài thuốc hay từ cá chép

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1921:bai-thuoc-hay-tu-ca-chep&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Những Đông dược cấm dùng trong thực phẩm chức năng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=158:nhung-dong-duoc-cam-dung-trong-thuc-pham-chuc-nang-&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Phát hiện dư lượng chì trong dược phẩm Trung Quốc

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=156:phat-hien-du-luong-chi-trong-duoc-pham-trung-quoc&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

"Sốc" vì nấm và dưa cải nhiễm chất có thể giết người

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=152:soc-vi-nam-va-dua-cai-nhiem-chat-co-the-giet-nguoi&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Ðông y chữa bệnh mề đay

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1916:dong-y-chua-benh-me-day&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

10 tác dụng chữa bệnh của chè đen

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1919:10-tac-dung-chua-benh-cua-che-den&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Ăn canh đu đủ 1-2 lần/tuần để ngực căng tròn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1920:an-canh-du-du-1-2-lan-1-tuan-de-nguc-cang-tron&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Chuối tiêu chữa phế nhiệt, đàm suyễn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1918:chuoi-tieu-chua-phe-nhiet-dam-suyen&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Món ăn dành cho quý bà U50

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1917:mon-an-danh-cho-quy-ba-u50&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Nở ngực nhờ thuốc tránh thai

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=126:nguc-no-nho-thuoc-tranh-thai&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Thuốc mới giúp đàn ông 'dai sức' gấp ba lần

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=111:thuoc-moi-giup-dan-ong-dai-suc-gap-ba-lan&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Cốt khí củ trị bệnh đau khớp

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=36:cot-khi-cu-tri-benh-dau-khop&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Bạc hà chữa cảm mạo

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=35:bac-ha-chua-cam-mao&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1840:sam-linh-bach-truat-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CỐM BỔ TỲ (Khoa Nhi Viện Đông y Hà Nội)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1841:com-bo-ty&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐIỀU BỒ TỲ PHẾ PHƯƠNG (Hải thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1842:dieu-bo-ty-phe-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

SINH MẠCH TÁN (Nội ngoại thương biện hoặc luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1844:sinh-mach-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TỨ VẬT THANG (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1845:tu-vat-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

GIAO NGÃI THANG (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1846:giao-ngai-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT THANG (Nội ngoại thương biện hoặc luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1847:duong-quy-bo-huyet-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THẤT BẢO MỸ NHIỆM ĐƠN (Thiệu Ứng Tiết)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1857:that-bao-my-nhiem-don&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

Củ riềng: ôn trung tán hàn, mạnh tỳ vị

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:cu-rieng-on-trung-tan-han&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Bài thuốc trị huyết áp thấp

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1912:bai-thuoc-tri-huyet-ap-thap&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Cháo thuốc mùa lạnh cho người viêm phế quản mạn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1913:chao-thuoc-mua-lanh-cho-nguoi-viem-phe-quan-man&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Dùng nhân sâm và tam thất thế nào cho hiệu quả?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1914:dung-nhan-sam-va-tam-that-the-nao-cho-hieu-qua&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Cây đơn buốt chống viêm

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1911:cay-don-buot-chong-viem&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Chữa bệnh bằng thực phẩm đơn giản

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1910:chua-benh-bang-thuc-pham-don-gian&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Nghệ trắng chữa đau bụng kinh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1909:nghe-trang-chua-dau-bung-kinh&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Đông y trị chứng đau khắp mình

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1908:dong-y-tri-chung-dau-khap-minh&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

3 thực phẩm kị vitamin C

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1906:3-thuc-pham-ki-vitamin-c&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Đào nhân - Hoạt huyết tiêu viêm

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1907:dao-nhan-hoat-huyet-tieu-viem&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Sả chữa đau bụng kinh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1905:sa-chua-dau-bung-kinh&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Bài thuốc dân gian trị bệnh khi trời rét

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1901:bai-thuoc-dan-gian-tri-benh-khi-troi-ret&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Thực phẩm cho rối loạn chức năng tình dục

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1904:thuc-pham-cho-roi-loan-chuc-nang-tinh-duc&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Giải mã bí ẩn trà xanh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1903:giai-ma-bi-an-tra-xanh&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Trời rét: Cần bồi bổ gì?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1902:troi-ret-can-boi-bo-gi&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

DƯỠNG VINH QUY TỲ THANG (Hải thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1849:duong-vinh-quy-ty-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐẠI BỔ TÂM TỲ KHÍ HUYẾT PHƯƠNG (Hải thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1850:dai-bo-tan-ty-khi-huyet-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BÁT TRÂN THANG (Chính thể loại yếu)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1853:bat-tran-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THẬP TOÀN BỔ CHÍNH THANG (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1854:thap-toan-bo-chinh-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TƯ BỔ KHÍ HUYẾT PHƯƠNG (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1855:tu-bo-khi-huyet-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TUẤN BỔ TINH HUYẾT CAO (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1856:tuan-bo-tinh-huyet-cao&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THẤT BẢO MỸ NHIỆM ĐƠN (Thiệu Ứng Tiết)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1857:that-bao-my-nhiem-don&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CHÍCH CAM THẢO THANG PHỤC MẠCH THANG (Thương hàn luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1858:chich-cam-thao-phuc-mach-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THÁI SƠN BÀNG THẠCH TÁN (Cảnh nhạc toàn thư)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1859:that-son-bang-thach-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TẢ QUY HOÀN (Cảnh Nhạc toàn thư)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1861:ta-quy-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN (Tiểu nhi dược chứng trực quyết)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1860:luc-vi-dia-hoang-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TẢ QUY HOÀN (Cảnh Nhạc toàn thư)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1861:ta-quy-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐẠI BỔ ÂM HOÀN (Đan Khê tâm pháp)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1862:dai-bo-am-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TƯ THẬN HOÀN THÔNG QUAN HOÀN (Lam thất bí tàng)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1863:tu-than-hoan-thong-quan-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TƯ ÂM GIÁNG HỎA PHƯƠNG (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1864:tu-am-giang-hoa-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NHẤT QUÁN TIỄN (Liễu Châu y thoại)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1865:nhat-quan-tien&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NHỊ CHÍ HOÀN (Lục khoa chuẩn thằng)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1866:nhi-chi-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BỔ ÂM LIỄM DƯƠNG PHƯƠNG (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1867:bo-am-liem-duong-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TOÀN CHÂN NHẤT KHÍ THANG (Còn gọi CỨU ÂM THANG) (Hải Thượng Y tôn tâm lĩnh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1869:toan-chan-nhat-khi-thang-cuu-am-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

HÀ XA ĐẠI TẠO HOÀN (Ngô Cầu phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1870:ha-xa-dai-tao-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

Thuốc Nam chữa cổ trướng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1897:thuoc-nam-chua-benh-co-truong&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Chữa các bệnh mùa lạnh bằng đông y

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:chua-cac-benh-mua-lanh-bang-dong-y&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Cà chua ngăn ngừa bệnh mạch máu

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1899:ca-chua-ngan-ngua-benh-mach-mau&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Hoa hòe - Vị thuốc quý trị tăng huyết áp

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1896:hoa-hoe-vi-thuoc-quy-chua-tang-huyet-ap&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Trái thần kỳ có chữa được bệnh mãn tính?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1900:trai-than-ky-co-chua-duoc-benh-man-tinh&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

7 loại trà dược dùng trong mùa đông

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1893:7-loai-tra-duoc-dung-cho-mua-dong&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Cá thu - Thực phẩm bổ não và phòng bệnh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1895:ca-thu-thuc-pham-bo-tri-nao-phong-benh&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Lá xương sông trị ho tiêu đờm

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1894:la-xuong-song-tri-ho-tieu-dom&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

3 nhóm người không nên ăn tỏi

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1887:3-nhom-nguoi-khong-nen-an-toi&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Ăn trứng thế nào cho đúng?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1890:an-trung-the-nao-cho-dung&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

11 cách giảm stress tự nhiên bằng thức ăn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1891:11-cach-giam-stress-tu-nhien-bang-thuc-an&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Những thắc mắc dinh dưỡng trong bệnh gan mật

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1886:nhung-thac-mac-dinh-duong-trong-benh-gan-mat&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Những thức ăn làm ấm cơ thể

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1889:nhung-thuc-an-lam-am-co-the&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Vị thuốc hay từ kinh giới

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1883:vi-thuoc-hay-tu-kinh-gioi&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Giải độc cơ thể từ đậu đen

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1884:giai-doc-co-the-tu-dau-den&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Chữa bệnh bằng rau húng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:chua-benh-bang-rau-hung&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Tác hại của bún, miến được tẩy trắng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1888:tac-hai-cua-bun-mien-duoc-tay-trang&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Ớt cay làm giảm huyết áp cao

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1872:ot-cay-lam-giam-huyet-ap-cao&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Hợp chất trong đậu nành làm giảm triệu chứng mãn kinh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1873:hop-chat-trong-dau-nanh-lam-giam-trieu-chung-man-kinh&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Mật ong có thể chống lại cảm lạnh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1875:mat-ong-co-the-chong-lai-cam-lanh&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

7 cách chữa 'khó ở' cho bà bầu

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1881:7-cach-chua-kho-o-cho-ba-bau&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Uống trà ngừa tăng cân

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1882:uong-tra-ngua-tang-can&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Gia vị - Dùng sao cho đúng?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1877:gia-vi-dung-sao-cho-dung&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Tác dụng chữa bệnh từ hoa

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1871:tac-dung-chua-benh-tu-hoa&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Hạnh nhân giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường, tim mạch

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1878:hanh-nhan-giam-nguy-co-mac-benh-tieu-duong-tin-mach&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Cách dùng gừng chữa bệnh mùa đông

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1879:cach-dung-gung-chua-benh-mua-dong&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Nấm linh chi hầm gà bổ tâm khí

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1880:nam-linh-chi-ham-ga-bo-tam-khi&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

ÔN ĐỞM THANG (Thiên kim phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1772:on-dom-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NHỊ TRẦN THANG (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1771:nhi-tran-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TĂNG DỊCH THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1770:tang-dich-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ÍCH VỊ THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1769:ich-vi-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

MẠCH MÔN ĐÔNG THANG (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1768:mach-mon-dong-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BỔ PHẾ A GIAO THANG (Tiểu nhi dược chứng trực quyết)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1767:bo-phe-giao-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BÁCH HỢP CỐ KIM THANG (Y phương tập giải)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1766:bach-hop-co-kim-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

KHÁNG BẠCH HẦU HỢP TỄ (Kinh nghiệm Bệnh viện Thiên Tân)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1765:khang-bach-hau-hop-te&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

DƯỠNG ÂM THANH PHẾ THANG (Trùng lâu Ngọc hồ)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1764:duong-am-thanh-phe-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

SA SÂM MẠCH ĐÔNG THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:sa-sam-mach-dong-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THANH TÁO CỨU PHẾ THANG (Y môn pháp thuật)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1762:thanh-tao-cuu-phe-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TANG HẠNH THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:tang-hanh-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

HẠNH TÔ TÁN (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:hanh-to-tan-on-benh-dieu-bien&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

Nước tắm thảo mộc mùa xuân

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1852:nuoc-tam-thao-moc-mua-xuan&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Giá trị chữa bệnh của mèo

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1851:gia-tri-chua-benh-cua-meo&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Phương thuốc bổ thận, tráng dương

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1810:phuong-thuoc-bo-than-trang-duong&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Bài thuốc giải rượu

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1813:bai-thuoc-giai-ruou&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Chữa ho bằng hoa, lá, quả

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1814:chua-ho-bang-hoa-la-qua&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Những bài thuốc đơn giản mà hiệu quả

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1812:nhung-bai-thuoc-don-gian-ma-hieu-qua&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Mã đề nước chữa phù thũng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1811:ma-de-nuoc-chua-phu-thung&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Đông y điều trị mất tiếng, khản tiếng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1808:dong-y-dieu-tri-mat-tieng-khan-tieng&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Đông y điều trị hen phế quản

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1809:dong-y-dieu-tri-hen-phe-quan&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Lô hội có thể là thực phẩm nguy hiểm

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1807:lo-hoi-co-the-la-thuc-pham-nguy-hiem&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

ĐỊA HOÀNG ẨM TỬ (Tuyên minh luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1688:dia-hoang-am-tu-tuyen-minh-luan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

HẠNH TÔ TÁN (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:hanh-to-tan-on-benh-dieu-bien&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TANG HẠNH THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:tang-hanh-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THANH TÁO CỨU PHẾ THANG (Y môn pháp thuật)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1762:thanh-tao-cuu-phe-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

A SÂM MẠCH ĐÔNG THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:sa-sam-mach-dong-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

DƯỠNG ÂM THANH PHẾ THANG (Trùng lâu Ngọc hồ)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1764:duong-am-thanh-phe-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

KHÁNG BẠCH HẦU HỢP TỄ (Kinh nghiệm Bệnh viện Thiên Tân)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1765:khang-bach-hau-hop-te&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BÁCH HỢP CỐ KIM THANG (Y phương tập giải)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1766:bach-hop-co-kim-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BỔ PHẾ A GIAO THANG (Tiểu nhi dược chứng trực quyết)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1767:bo-phe-giao-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

MẠCH MÔN ĐÔNG THANG (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1768:mach-mon-dong-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ÍCH VỊ THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1769:ich-vi-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TĂNG DỊCH THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1770:tang-dich-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NHỊ TRẦN THANG (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1771:nhi-tran-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ÔN ĐỞM THANG (Thiên kim phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1772:on-dom-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

KIM THỦY LỤC QUÂN TIỂN (Cảnh Nhạc toàn thư)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1773:kim-thuy-luc-quan-tien&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐẠO ĐÀM THANG (Tế sinh phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1774:dao-dam-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

LINH CAM NGŨ VỊ KHƯƠNG TÂN THANG (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:linh-cam-ngu-vi-khuong-tan-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BỐI MẪU QUA LÂU TÁN (Y học tâm ngộ)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1776:boi-mau-qua-lau-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

Rượu ô môi trị đau nhức xương

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1806:ruou-o-moi-tri-dau-nhuc-xuong&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Rượu nếp cẩm - Vị thuốc

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1804:ruou-nep-cam-vi-thuoc&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Cây quỷ châm thảo chữa bệnh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1805:cay-don-kim-chua-benh-quy-cham-thao&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

THANH KHÍ HÓA ĐÀM HOÀN (Y phương khảo)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1777:thanh-khi-hoa-dam-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

MÔNG THẠCH CỔN ĐÀM HOÀN (Đơn Khê tâm pháp)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1778:mong-thach-con-dam-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TIỂU HÃM HUNG THANG (Thương hàn luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1779:tieu-ham-hung-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TỬ UYỂN THANG (Y phương tập giải)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1780:tu-uyen-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TIÊU LOA HOÀN (Y học tâm ngộ)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1781:tieu-loa-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CHỈ THẤU TÁN (Y học tâm ngộ)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1785:chi-thau-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BÁN HẠ BẠCH TRUẬT THIÊN MA THANG (Y học tâm ngộ)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1786:ban-ha-bach-truat-thien-ma-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TAM TỬ DƯỠNG THÂN THANG (Hàn thị y thông)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1787:tam-tu-duong-than-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TÔ TỬ GIÁNG KHÍ THANG (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1788:to-tu-giang-khi-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BẢO HÒA HOÀN (Đơn Khê tâm pháp)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1789:bao-hoa-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CHỈ TRUẬT HOÀN (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1790:chi-truat-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

HỈ TRUẬT THANG (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1791:chi-truat-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CHỈ THỰC ĐẠO TRỆ HOÀN (Nội ngoại thương biện hoặc luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1792:chi-thuc-dao-tre-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

mộc hương binh lang hoàn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:moc-huong-binh-lang-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CHỈ THỰC TIÊU BÍ HOÀN (Lam thất bí tàng)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1794:chi-thuc-tieu-bi-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1795:sam-linh-bach-truat-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

VIỆT CÚC HOÀN (Đan Khê tâm pháp)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:viet-cuc-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

LƯƠNG PHỤ HOÀN (Lương phương tập dịch)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1797:luong-phu-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BÁN HẠ HẬU PHÁC THANG (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1798:ban-ha-hau-phac-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐƠN SÂM ẨM (Y tông kim giám)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1800:don-sam-am&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THIÊN THAI Ô DƯỢC TÁN (Y học phát minh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1801:thien-thai-o-duoc-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

QUẤT HẠCH HOÀN (Tế sinh phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1802:quat-hach-hoan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

Hoa cúc làm thuốc

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1752:hoa-cuc-lam-thuoc&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Quả mơ và công dụng đối với sức khỏe

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1758:qua-mo-va-cong-dung-doi-voi-suc-khoe&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Dầu ôliu ngừa viêm loét kết tràng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1783:dau-oliu-ngua-viem-loet-ket-trang&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Thực phẩm tốt cho người bệnh gút

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1784:thuc-pham-tot-cho-nguoi-benh-gut&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Hoa hồng chữa hôi miệng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1759:hoa-hong-chua-hoi-mieng&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Nhân trần và cam thảo: Dùng phối hợp lợi hay hại?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1782:nhan-tran-va-cam-thao-dung-phoi-hop-loi-hay-hai&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Thực phẩm giúp chồng bớt sợ... yêu!

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1757:thuc-pham-giup-chong-bot-so-yeu&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Lưu ý khi sử dụng nồi nước xông

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1753:luu-y-su-dung-noi-nuoc-xong&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Kinh nghiệm dân gian dùng củ cải trắng chữa bệnh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1747:kinh-nghiem-dan-gian-dung-cu-cai-trang-chua-benh&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Socola đen giúp giảm ho dai dẳng kéo dài

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1751:socola-den-giup-giam-ho-dai-dang-keo-dai&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Hoa cúc làm thuốc

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1752:hoa-cuc-lam-thuoc&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Dinh dưỡng cho người viêm túi mật, sỏi mật

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1745:dinh-duong-cho-nguoi-bi-viem-tui-mat-soi-mat&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Ăn cá có thể ngừa mù lòa

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1748:an-ca-co-the-ngua-mu-loa&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Tỏi chống viêm xương khớp

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1749:toi-chong-viem-xuong-khop&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Thảo mộc trị bệnh nha chu

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1750:thao-moc-tri-benh-nha-chu&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

8 bài thuốc dành cho người tai biến mạch máu não

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1746:8-bai-thuoc-danh-cho-nguoi-tai-bien-mach-mau-nao&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Dinh dưỡng cho người viêm túi mật, sỏi mật

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1745:dinh-duong-cho-nguoi-bi-viem-tui-mat-soi-mat&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

CÂY TRÂU CỔ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=709:cay-trau-co-vuong-bat-luu-hanh&catid=278:cay-thuoc-vi-thuoc&Itemid=4

Loan tin

Thực phẩm cho làn da

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1743:thuc-pham-cho-lan-da&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Trà dược chữa cảm cúm

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:tra-duoc-chua-cam-cum&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Rau, quả tươi có giúp giảm nguy cơ ung thư?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1744:rau-qua-tuoi-co-giup-giam-nguy-co-ung-thu&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

http://www.youtube.com/watch?v=PBdG3vBKvGs

10 năm trước · Bình luận

http://www.youtube.com/watch?v=PBdG3vBKvGs

Loan tin

Sữa ong chúa, phấn hoa với hội chứng mãn kinh

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1741:sua-ong-chua-phan-hoa-voi-hoi-chung-man-kinh&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Uống quá 2 cốc cà phê mỗi ngày dễ đột quỵ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1740:uong-qua-2-coc-cafe-moi-ngay-de-bi-dot-quy&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Dược liệu sấy lưu huỳnh có gây hại?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1739:duoc-lieu-say-luu-huynh-co-gay-hai&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Cây chìa vôi trị phong tê, ung thũng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1738:cay-chia-voi-tr-phong-te-phu-thung&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Món ăn dành cho người bệnh xơ gan báng bụng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1737:mon-an-danh-cho-nguoi-xo-gan-bang-bung&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Hoa ngọc lan trị ho

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1733:hoa-ngoc-lan-tri-ho&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Nhân sâm không phải ai dùng cũng được

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1734:nhan-sam-khong-phai-ai-dung-cung-duoc&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Vừng đen trộn mật ong chữa viêm đại tràng

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1735:vung-den-tron-mat-ong-chua-viem-dai-trang&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Linh chi - Vị thuốc quý

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1736:linh-chi-vi-thuoc-quy&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Nước cà chua ngừa bệnh loãng xương

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1732:nuoc-ca-chua-ngua-benh-loang-xuong&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Những loại thực phẩm nên tránh khi bị đau dạ dày

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1730:thuc-pham-nen-tranh-khi-bi-dau-da-day&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Công dụng của chất xơ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1729:cong-dung-cua-chat-xo&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Tề thái - Vị thuốc cầm máu

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1728:te-thai-vi-thuoc-cam-mau&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Món ăn – bài thuốc từ cẩu tích

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1727:mon-an-bai-thuoc-tu-cau-tich&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Bài thuốc hay trị viêm tuyến vú

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1726:bai-thuoc-hay-tri-viem-mu-cap-tuyen-vu&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Đông y trị bệnh da

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1723:dong-y-tri-benh-da&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Bạch đồng nữ chữa bệnh phụ nữ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1724:bach-dong-nu-chua-benh-phu-nu&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Ké đầu ngựa - Thuốc chữa bệnh ngoài da

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1725:ke-dau-ngua-thuoc-chua-benh-ngoai-da&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

HÀ NHÂN ẨM (Cảnh Nhạc toàn thư)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:ha-nhan-am&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

HÀ NHÂN ẨM (Cảnh Nhạc toàn thư)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:ha-nhan-am&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

PHÒNG PHONG THÔNG THẦN TÁN (Tuyên minh luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1634:phong-phong-thong-than-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐẠI SÀI HỒ THANG (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:dai-sai-ho-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THANH TỤY THANG (Tân biên Trung y học khái yếu)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:thanh-tuy-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CÁT CĂN HOÀNG CẦM HOÀNG LIÊN THANG (Thương hàn luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1637:cat-can-hoang-lien-hoang-cam-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NGŨ TÍCH TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1638:ngu-tich-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

HOẮC HƯƠNG CHÍNH KHÍ TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1639:hoac-huong-chinh-khi-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BÌNH VỊ TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1640:binh-vi-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TAM NHÂN THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1641:tam-nhan-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NHÂN TRẦN CAO THANG (Thương hàn luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1642:nhan-trn-cao-thang-thng-han-lun&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

BÁT CHÍNH TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1643:bat-chinh-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TUYÊN TÝ THANG (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:tuyen-ly-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NHỊ DIỆU TÁN (Đan Khê tâm pháp)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1645:nhi-dieu-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NGŨ LINH TÁN (Thương hàn luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1646:ngu-linh-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

NGŨ BÌ ẨM (Trung tàng kinh)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1647:ngu-bi-am&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

PHÒNG KỶ HOÀNG KỲ THANG (Kim quỹ yếu lược)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1648:phong-ky-hoang-ky-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

LINH QUẾ TRUẬT CAM THANG (Thương hàn luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1649:linh-que-truat-cam-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THỰC TỲ ẨM (Tế sinh phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1650:thuc-ty-am&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TỲ GIẢI PHÂN THANH ẨM (Đan Khê tâm pháp)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1651:ty-giai-phan-thanh-am&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG (Thiên kim phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:doc-hoat-ky-sinh-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

QUYÊN TÝ THANG (Bách nhất uyển phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1653:quyen-ty-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TIÊU PHONG TÁN (Y tôn Kim giám)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1654:tieu-phong-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TRƯỚC TÝ THANG (Y học tâm ngộ)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1655:truoc-ty-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

Ý DĨ NHÂN THANG

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1679:y-di-nhan-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

XUYÊN KHUNG TRÀ ĐIỀU TÁN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:xuyen-khung-tra-dieu-tan-hoa-te-cuc-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TIỂU HOẠT LẠC ĐƠN (Hòa tễ cục phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1681:tieu-hoat-lac-don&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

TIÊM CHÍNH TÁN (Dương thị gia tàng phương)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1682:tiem-chinh-tan-duong-thi-gia-tang-phuong&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

CHỈ KINH TÁN (Bài thuốc kinh nghiệm)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1683:chi-kinh-tan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

LINH GIÁC CÂU ĐẰNG THANG (Thông tục thương hàn luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1684:linh-giac-cau-dang-thang-thong-tuc-thuong-han-luan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

THIÊN MA CÂU ĐẰNG ẨM (Tạp bệnh chứng trị tân nghĩa)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1685:thien-ma-cau-dang-am&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐẠI ĐỊNH PHONG CHÂU (Ôn bệnh điều biện)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1686:dai-dinh-phong-chau&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

A GIAO KÊ HOÀNG THANG (Thông tục thương hàn luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1687:a-giao-ke-hoang-thang&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

ĐỊA HOÀNG ẨM TỬ (Tuyên minh luận)

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1688:dia-hoang-am-tu-tuyen-minh-luan&catid=279:bai-thuoc&Itemid=5

Loan tin

MUỒNG TRÂU

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1722:muong-trau&catid=278:cay-thuoc-vi-thuoc&Itemid=4

Loan tin

Cách bổ sung nước và vitamin trong mùa rét

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1721:bo-sung-nuoc-va-vitamin-trong-mua-ret&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Quế - vị thuốc bổ hỏa, hồi dương

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1720:que-vi-thuoc-bo-hoa-bo-duong&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

4 thực phẩm có thể làm răng xỉn màu

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:4-thuc-pham-co-the-lam-rang-xin-mau&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Ăn thịt để giảm cân: coi chừng mất trí nhớ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1717:an-thit-de-giam-can-coi-chung-mat-tri-nho&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Món hay trị viêm gan

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1718:mon-hay-tr-viem-gan&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Xử lý tại chỗ bệnh thường gặp ở vùng lụt

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1714:xu-ly-tai-cho-benh-thuong-gap-o-vung-lut&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Nấm hương giúp chống lão hóa

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1716:nam-huong-giup-chong-lao-hoa&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Đông y chữa nha chu viêm

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1715:ong-y-cha-nha-chu-viem&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Bài thuốc bổ huyết dành cho sản phụ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1712:bai-thuoc-bo-huyet-danh-cho-san-phu&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Món ăn bài thuốc bổ dưỡng cho mùa đông

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1713:mon-an-bai-thuoc-bo-duong-cho-mua-dong&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Ăn uống hỗ trợ điều trị bệnh động mạch vành

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1701:an-uong-ho-tro-benh-mach-vanh&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Tự chữa "nước ăn chân"

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1704:t-cha-qnc-n-chanq&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Sa lát giúp thanh nhiệt trong mùa đông

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:sa-lat-mon-an-giup-thanh-nhiet-trong-mua-dong&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Ba siêu phẩm phòng ung thư

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1710:ba-sieu-pham-phong-ung-thu&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Hoa bụp giấm giúp giảm cholesterol trong máu

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1709:hoa-bup-giam-giam-cholesterol-trong-mau-hibiscus-sabdariffa&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Bá bệnh: Thảo dược giúp tăng sức mạnh quý ông

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1707:ba-benh-thao-duoc-giup-tang-suc-manh-quy-ong-eurycoma-longifolia&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Hoa phong lan trị đầy hơi, chán ăn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1708:hoa-phong-lan-tri-day-hoi-chan-an&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Hạt bìm bìm chữa phù thận

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1702:hat-bim-bim-chua-phu-than&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Rau xanh làm xương mau lành

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:rau-xanh-lam-xuong-mau-lanh&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Thực phẩm khắc phục chứng chán “yêu”

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:thuc-pham-khac-phuc-chung-chan-yeu&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Phèn đen trị tiêu chảy

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:phen-den-tri-tieu-chay&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Những bí mật của “nữ hoàng trái cây”

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1697:nhung-bi-mat-cua-nu-hoang-trai-cay&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Giun đất, lá đu đủ chữa sốt xuất huyết

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1700:giun-dat-la-du-du-chua-sot-xuat-huyet&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Cháo trai chữa đái tháo đường

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1699:chao-tri-chua-dai-thao-duong&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Cây mùi tàu trị ăn không tiêu

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1698:cay-mui-tau-tri-an-khong-tieu&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Một số loại thực phẩm dễ gây ngộ độc

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1696:mot-so-loai-thuc-pham-de-gay-ngo-doc&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Rẻ quạt chữa các bệnh đường hô hấp

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:re-quat-chua-cac-benh-duong-ho-hap&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Chữa suy nhược thần kinh bằng hoa quả

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1693:chua-suy-nhuoc-than-kinh-bang-hoa-qua&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Trái bưởi và sức khỏe

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1694:trai-buoi-va-suc-khoe&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Gà ác - Vị thuốc quý cho chị em

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1690:ga-ac-vi-thuoc-qui-cho-chi-em&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Cúc vạn thọ chữa đau mắt đỏ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1692:cuc-van-tho-chua-dau-mat-do&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Phát hiện mới về rễ cây cam thảo

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1691:phat-hien-moi-ve-re-cay-cam-thao&catid=1:tin-tuc&Itemid=10

Loan tin

Thịt thỏ - Thức ăn, vị thuốc

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1689:thit-tho-thuc-an-vi-thuoc&catid=3:mon-an-bai-thuoc&Itemid=12

Loan tin

Đông y trị chảy máu mũi

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:dong-y-tri-chay-mau-mui&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Xử trí khi bị côn trùng cắn, đốt

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1665:xu-tri-khi-bi-con-trung-can-dot&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Ai cần bổ sung magiê?

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1663:ai-can-bo-sung-magie&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Chữa bệnh bằng cây mẫu đơn

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1664:chua-benh-bang-cay-mau-don&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

Nhục thung dung cải thiện yếu sinh lý

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1666:nhuc-thung-dung-cai-thien-yeu-sinh-ly&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

Loan tin

5 thực phẩm khiến hơi thở bốc mùi nồng nặc

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1544:5-thuc-pham-khien-hoi-tho-boc-mui&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Vai trò của YHCT trong kiểm soát tăng huyết áp

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1548:vai-tro-cua-yhct-uyet-aptrong-kiem-soat-tang-h&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Vai trò của YHCT trong kiểm soát tăng huyết áp

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1548:vai-tro-cua-yhct-uyet-aptrong-kiem-soat-tang-h&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Đậu tương - Điều hòa sinh lý phụ nữ

10 năm trước · Bình luận

http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:dau-tuong-dieu-hoa-sinh-ly-phu-nu&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

4 vị thuốc chữa bệnh phụ nữ

10 năm trước · Bình luận

4 vị thuốc chữa bệnh phụ nữ............................
http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1552:4-vi-thuoc-chua-benh-phu-nu&catid=4:suc-khoe-doi-song&Itemid=13

Loan tin

Hoa bụt giấm chữa bách bệnh?

10 năm trước · Bình luận

Nhiều người nghe theo quảng cáo hoa Hibicus (bụt giấm) chữa bách bệnh
nên mua 15 - 20 kg về làm thực phẩm và nước giải khát. Nhưng tác dụng
thực sự của nó như thế nào?

Tiến sĩ Trần Công Khánh, Giám đốc trung tâm Cây thuốc Việt Nam, cho biết
đài hoa bụt giấm được...