Loan tin

Trung tâm dưỡng sinh Thiền Việt phương pháp ngồi thiền chữa bệnh

3 năm trước · Bình luận

Phương pháp ngồi thiền dưỡng sinh chữa bệnh, phương pháp chủ lấy cảm nhận năng lượng hấp thu vào cơ thể điều hòa những vùng năng lượng xấu, đẩy năng lượng xấu ra ngoài. Giúp cho cơ thể khỏe mạnh.