Loan tin

Các bác thấy sao? Cuộc sống như này đã được chưa? Anh em có còn gì để phấn đấu không?:D

11 năm trước · 6 bình luận


1. Nhà riêng - có
nhà riêng

và W.C riêng thoáng mát

2. Nghề nghiệp - Có nghề nghiệp ổn
định lâu dài