Loan tin

Yêu ai?

6 năm trước · Bình luận

“Nếu bạn yêu 2 người cùng một lúc, hãy chọn người
thứ hai, bởi vì nếu bạn thật sự yêu người thứ nhất thì làm đek gì có
chuyện bạn phải lòng người thứ hai ?”