Loan tin

ảo - thật

10 năm trước · Bình luận

http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2011/9-13/46089/
"Không phải ai vào thế giới ảo cũng
sống tốt, sống thật, và ngược lại. Chỉ biết một điều, đằng sau chữ ảo là
một thế giới thật, một con người thật, yêu thương thật và tổn thương
cũng...