Loan tin

17-8-2011

10 năm trước · Bình luận

em mèo đã "ra đi" sau 5 ngày chiến đấu với bệnh tật (cả bệnh của em lẫn bệnh do mợ lang băm bên Pet Care "ban cho")
đau khổ, hối hận, trách móc bản thân...
phải chi tôi ngồi bên cạnh em thêm 1 chút nữa...
dù gì tôi đã thức trắng 1 đêm trước, thêm 1 đêm nữa thì có sao...
em kêu...