Loan tin

Vì sao khám tầm soát các bệnh ung thư định kỳ lại quan trọng?

6 năm trước · Bình luận

VÌ SAO KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ LẠI QUAN TRỌNG?1. Chúng ta coi việc khám sức khỏe là một việc làm thừa thãi nhưng lại không hề biết rằng, đó là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất, phát hiện bệnh tật sớm nhất, điều trị bệnh mất ít kinh phí nhất. Bệnh nhẹ dễ chữa – Đó là điều chắc chắn đúng!
2. Chúng ta...