Loan tin

HỊCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

12 năm trước · 1 bình luận

Ta cùng các ngươi Sinh ra phải thời bao cấp Lớn lên gặp buổi thị trường. Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo. Thật khác nào: Đem cổ tích biến thành...