Loan tin

Bảng giá quảng cáo trên hệ thống Sinh Lợi , áp dụng ngày 01/12/2010

9 năm trước · Bình luậnKhuyến mãi nhân dịp Noel - Giá khuyến mãi sẽ có hiệu lực suốt đời với hợp đồng ký kết.

Quí công ty chỉ đóng phí theo giá khuyến mãi ghi trên hợp đồng

Bảng giá...

Loan tin

12 khuôn mẫu cư xử tạo nên đẳng cấp ngược

9 năm trước · Bình luận

Hãy nhìn vào tâm trí của bạn. Khi bạn băng qua đường, bạn có tập
trung vào mỗi bước đi không? Khi bạn nhai kẹo, bạn có nghĩ đến viên kẹo
không? Khi bạn ăn cơm, bạn có phải nghĩ đến việc tiêu hóa nó không? Khi
bạn đi ngủ, bạn có phải tập trung vào việc tiếp tục thở...